Kwiecień 2020 r – Teraz

Creating a greatproject is just the beginning. Working together is a pleasure. Helping others and changing reality is OUR success. We are ECOCHANGERS!"

Sustainability lawyers

Poznań – Florencja / Polska – Włochy

Zrównoważone Prawo to nowa dziedzina prawna łącząca prawo publiczne z prawem prywatnym i handlowym, obejmująca akty prawne i wszelkie przepisy wdrażające bardziej zrównoważąną gospodarkę oraz mającymi na celu podnoszenie świadomości lub sankcjonowanie działań mających szkodliwy wpływ na środowisko. Ważną częścią Zrównoważonego Prawa jest prezycyzyjne zdefiniowanie pojęcia „sustainability”, które rozumiemy jako zrównoważenie gospodarki, biznesu i prawa, przy czym nie mamy na myśli zrównoważonego rozwoju, bo ten nie rozwiązuje istniejących problemów. To przestarzałe pojęcie nieodpowiadające aktualnym potrzebom. Stawiamy na promowanie regeneratywnego podejścia, które zapewniają rozwiązania ekonomii regeneratywnej. Używamy jednak pojęcia „sustainability”, gdyż określenie „regeneratywne” jest wciąż mało znane szerszemu gronu odbiorców.

Zrównoważone Prawo obejmuje traktaty międzynarodowe, a także ustawy krajowe lub międzypaństwowe. Kwestie środowiskowe zajmują ważne miejsce w agendzie, a w szczególności globalne, regionalne i lokalne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Uznając łączność spraw, zrównoważone prawo wykracza poza bardziej ugruntowane prawo ochrony środowiska, koncentrujące się na fizycznym wpływie na przyrodę, obejmując szeroki zakres działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, technologii i usług, która choć ma ograniczony bezpośredni wpływ na środowisko, może mieć znaczące skutki pośrednie.

Zrównoważone Prawo jest interdyscyplinarne i transgresyjne, również w oczekiwaniu, aby zrównoważenie było zintegrowane ze wszystkimi działaniami gospodarczymi, łącząc ekonomię, naukę i perspektywy prawne dotyczące rozwoju regeneratywnej, solidarnej, odpowiedzialnej społecznie i etycznej gospodarki. W ten sposób prawo to stanowi część prawa handlowego, co ma znaczenie dla większości sektorów gospodarki.

Dziedziny naszej specjalizacji to prawo mody - prawo żywnościowe - prawo kosmetyczne

Inspiracja: https://www.schjodt.no/en/our-expertise/sustainability-law/#

Członkinie zespołu Zrównoważonego Biznesu

Karolina Pruchniewicz – prawnik ds. rolnospożywczych

Liderka zespołu. Prezes Stowarzyszenia. Starszy prawnik w Kancelarii RPMS, w której odpowiedzialna jest za dział międzynarodowy i żywności. Doradza Regionalnemu Innowatorowi Branży Spożywczej z Poznania. Aktualnie prowadzi badania naukowe (visiting PhD student) na Wageningen University&Research (Holandia) przygotowując się do obrony pracy doktorskiej w Katedrze Prawa Międzynarodowego na KAAFM w Krakowie. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach których odbyła roczne stypendium na Uniwersytecie w Salamance. W roku akademickim 2010/11 stażystka w międzynarodowym start-upie w Berlinie, a także w Ambasadzie RP i Konsulacie Generalnym w Rzymie. Od 2014 r. współpracuje ze Studio Legale de Capoa&Associati w Bolonii, a od 2020 r. jako specjalistka od prawa żywnościowego z Kancelarią MepLaw w Rzymie. W 2020 r. ukończyła Postgraduate course Participatory Plant Breeding & Resilient Seed Systems na Graduate School for Production Ecology & Resource Conservation (Holandia). Uczestniczy w 2° Corso E-Learning di legislazione alimentare, analisi di scenario e di progetto (Università Piemonte Orientale, Włochy) i Food Access Course należącym do programu Food Security and Sustainability (WUR). Członkini Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, ekspertka cibodiritto.com, prelegentka. Posiada spore doświadczenie w obsłudze podmiotów biznesu międzynarodowego w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim.

Silvia Cerbino - prawnik ds. handlu międzynarodowego

Adwokat, Członkini Izby Adwokackiej we Florencji, która prowadzi działalność prawniczą w ramach Studio Legale Cerbino&Partners w Toskanii. Od 2018 mediatorka w sporach cywilnych i handlowych. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie we Florencji, w ramach których odbyła stypendium na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Absolwentka studiów z prawa winiarskiego na Uniwersytecie we Florencji (2017) i MBA na University of the People w Kalifornii (2021). Była konsultantka Konsumenckiego Stowarzyszenia we Florencji. Odbyła staż w Sądzie we Florencji - Sekcja Cywilna I, gdzie mogła zdobyć doświadczenie związane m.in. z prawem rodzinnym, dobrami osobistymi, ochroną prywatności i fałszywych roszczeń. Prowadzi profil #avvocato.in.un.click na Instagramie, jest autorką wielu eksperckich artykułów i występuje jako specjalistka z zakresu prawa podczas wydarzeń. Posiada spore doświadczenie w obsłudze podmiotów biznesu międzynarodowego, udzielając pomocy przy zawierania umów, analizie i rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa spółek, prawa pracy i prawa cywilnego, dotyczących głównie odpowiedzialności cywilnej, umownej i pozaumownej, w szczególności odpowiedzialności medycznej i wypadków przy pracy.

Małgorzata Sajkowska – prawnik ds. obsługi korporacyjnej, IP&IT&NewTech

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz pierwszą edycję IT&TMT w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie (2020). W roku 2021 kontynuuje kształcenie na podyplomowych studiach Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 roku w renomowanych poznańskich kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych, obsługując duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim związane z transportem i spedycją, obrotem paliwami ciekłymi, hotelarstwem oraz procesami inwestycyjnymi w budownictwie. Od 2014 specjalizuje się w ochronie praw własności intelektualnej. Aktualnie pracuje w Kancelarii RPMS jako specjalistka z zakresu prawa handlowego, własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Świadczy obsługę korporacyjną spółek, w tym procesy fuzji, przejęć i przekształceń, jak również bieżącą obsługę przedsiębiorstw - głównie z branży IT, nowych technologii, e-commerce oraz szeroko pojętej branży kreatywnej.

Anna-Maria Sobczak - prawnik ds. własności intelektualnej

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomaga przedsiębiorcom i freelancerom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, a także prawa cywilnego, ochrony prawnej konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. W 2017 r. ukończyła Szkołę Praw Własności Intelektualnej, a w 2020 r. pierwszą edycję Szkoły Prawa Nowych Technologii IT&TMT w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Aktualnie kształci się na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także jest uczestnikiem CS50 dla prawników na Harvard University (USA). Od 2019 r. prawnik w Kancelarii RPMS i jako specjalistka w tej dziedzinie stanęła na na czele działu IP&IT&TMT. Wykładowczyni w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak Prawo mediów, Prawo autorskie w produkcji filmowej, Prawo handlowe a nowe media oraz Prawo reklamy. Autorka wielu eksperckich artykułów i prelegentka z dziedziny prawa i e-commerce podczas wielu wydarzeń. Możecie śledzić ją na Instagramie, gdzie prowadzi profil #prawnik_mody