Association

Społeczność we&waste jest zrzeszeniem aktywistów z każdego pokolenia, którzy dzięki wspólnie przeprowadzonemu długoterminowym projektowi zorganizowała się w organizację pozarządową, obecnie pod nr KRS: 0000430073. Proekologiczne zrzeszenie powstało dzięki silnej woli realizowania wspólnie celów prośrodowiskowych wolontariuszy, którzy poznali się dzięki organizacji eko-pikniku w Parku Wilsona w Poznaniu we wrześniu 2019 r.

Od samego początku główną ideą przyświecającą zawiązaniu się naszej społeczności jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna. We&waste wspiera każdego w zakresie wprowadzania zmian w codziennym życiu, związanych z promowaniem dobrych praktyk środowiskowych i pomaga wprowadzać potrzebne rozwiązania, wykorzystując proste i przyjazne dla ziemi pomysły. Nasi członkowie chętnie zajmują się organizacją spotkań, wydarzeń i uroczystości w duchu zero waste, a także przeprowadzają wykłady i warsztaty tematyczne. Wierzymy, że wiedza, którą się dzielimy i regularnie przekazujemy osobom zainteresowanym tematyką zero waste, zwiększy społeczną świadomość i wpłynie na podejmowane przez lokalne społeczeństwo, decyzje. Małymi krokami każdego dnia budujemy lepszą przyszłość w zgodzie z naturą. ​Promujemy wartościowe podejście do rzeczywistości, w której żyjemy: ciągłego pędu, hałasu, fastfoodów, deadline’ów – bez przerw i czasu, którego brakuje na wszystko – codziennie. Uznaliśmy to za najlepsze antidotum na pęd współczesnego świata, będący nieustannym cyklem praca-pieniądze-konsumpcja. Rosnąca świadomość społeczna, bardziej selektywne kupowanie to jedyny sposób na sprawienie, aby móc wybierać produkty spełniające nasze oczekiwania.

Mówimy po polsku, angielsku, włosku, francusku, hiszpańsku, niemiecku, rosyjsku, a nawet arabsku, a członkowie są w wieku od 17 do 76 lat. Nasza oficjalna siedziba znajduje się w Wielkopolsce, choć jesteśmy grupą bez granic mentalnych i fizycznych, ponad wszelkimi podziałami dla dobra świata i naszej małej ojczyzny… We&waste ma formę prawną, prawie 10-letnią historię działalności i określoną w statucie strukturę.