Kwiecień 2020 r – Teraz

Creating a greatproject is just the beginning. Working together is a pleasure. Helping others and changing reality is OUR success. We are ECOCHANGERS!"

Sustainability lawyers

Poznań – Florencja / Polska – Włochy

Zrównoważone Prawo to nowa dziedzina prawna łącząca prawo publiczne z prawem prywatnym i handlowym, obejmująca akty prawne i wszelkie przepisy wdrażające bardziej zrównoważąną gospodarkę oraz mającymi na celu podnoszenie świadomości lub sankcjonowanie działań mających szkodliwy wpływ na środowisko. Ważną częścią Zrównoważonego Prawa jest prezycyzyjne zdefiniowanie pojęcia „sustainability”, które rozumiemy jako zrównoważenie gospodarki, biznesu i prawa, przy czym nie mamy na myśli zrównoważonego rozwoju, bo ten nie rozwiązuje istniejących problemów. To przestarzałe pojęcie nieodpowiadające aktualnym potrzebom. Stawiamy na promowanie regeneratywnego podejścia, które zapewniają rozwiązania ekonomii regeneratywnej. Używamy jednak pojęcia „sustainability”, gdyż określenie „regeneratywne” jest wciąż mało znane szerszemu gronu odbiorców.

Zrównoważone Prawo obejmuje traktaty międzynarodowe, a także ustawy krajowe lub międzypaństwowe. Kwestie środowiskowe zajmują ważne miejsce w agendzie, a w szczególności globalne, regionalne i lokalne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Uznając łączność spraw, zrównoważone prawo wykracza poza bardziej ugruntowane prawo ochrony środowiska, koncentrujące się na fizycznym wpływie na przyrodę, obejmując szeroki zakres działalności gospodarczej w dziedzinie finansów, technologii i usług, która choć ma ograniczony bezpośredni wpływ na środowisko, może mieć znaczące skutki pośrednie.

Zrównoważone Prawo jest interdyscyplinarne i transgresyjne, również w oczekiwaniu, aby zrównoważenie było zintegrowane ze wszystkimi działaniami gospodarczymi, łącząc ekonomię, naukę i perspektywy prawne dotyczące rozwoju regeneratywnej, solidarnej, odpowiedzialnej społecznie i etycznej gospodarki. W ten sposób prawo to stanowi część prawa handlowego, co ma znaczenie dla większości sektorów gospodarki.

Dziedziny naszej specjalizacji to prawo mody - prawo żywnościowe - prawo kosmetyczne.

Inspiracja: https://journals.openedition.org/sapiens/1610